call-whatsapp

לייעוץ עם צוות מומחי הביטוח שלנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

  תקנון אתר ותנאי שימוש ברכישת פוליסות ביטוח צלילה

  אתר RDI (מטא-ביט סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ 516454444, להלן: "האתר") מעמיד לרשותך טווח רחב של פוליסות מותאמות אישית לביטוח צלילה מבית הראל חברה לביטוח בע"מ. כאן, ניתן לרכוש במהירות ובנוחות את הכיסויים המפורטים בפוליסה שישמשו אותך לקראת הצלילה הבאה שלך.

  כלל השימושים בפלטפורמת האתר, לרבות צריכת מידע וכל שימוש בו ו/או קישורים אל מקורות מידע חיצוניים לאתר או באמצעות האתר כמו גם מסירת מידע מכל סוג שהוא, רכישת פוליסות, קבלת הצעות מחיר ו/או שירותים ו/או מוצרים מכל סוג שהוא דרך האתר (להלן: "שימוש באתר"), ייעשה אך ורק בכפוף לכלל התנאים כדלהלן. כל שימוש באתר כמפורט לעיל מהווה את הסכמתך לכלל התנאים המפורטים בתקנון זה. לפיכך, ככל שישנם תנאים שאינם מקובלים עליך או מוסכמים על ידך בתקנון זה, אין לעשות כל שימוש באתר.

  1. כללי

  1.1 יש לקרוא את כלל תנאי תקנון זה בעיון. רכישת פוליסות ביטוח באתר מהווה את הסכמתך לכלל התנאים כדלהלן.

  1.3 רכישת ביטוח באתר זה מורשית לכל תושב ישראל שמלאו לו 14  ומחזיק בבעלותו כרטיס אשראי תקף.

  2. אחריות הכיסוי הביטוחי בפוליסה

  2.1 האתר ומפעיליו מהווים פלטפורמה מתווכת בין המשתמשים ובין הראל חברה לביטוח בע"מ המספקת את פוליסות הביטוח המוצעות לך באתר זה. הראל חברה לביטוח בע"מ תישא באחריות אך ורק בכפוף לתנאי הפוליסה.

  2.2 האתר אינו נושא בכל אחריות בכל הקשור למהות הכיסוי הביטוחי ו/או סעיפי מפרטי הפוליסה ו/או סיכוני הכיסוי ו/או הטיפול בתביעות או עלויות הפרמיה. חברת הביטוח וספקי השירותים הם האחראיים הבלעדיים לתוכן הפוליסה האמורה וכפופה לחוק חוזה הביטוח, לסעיפי הפוליסה ולחוקי הגנת הצרכן.

  2.3 האתר ומפעיליו ו/או חברת הביטוח ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל חבות בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש באתר זה או כל רכישה בו שלא בכפוף לסעיפי תקנון זה. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל רכישה בהודעה בכתב מראש, אל מול כל עילת תביעה, לרבות מניעת רווח ו/או הפסד הכנסה.

  2.4 האתר ו/או מפעיליו ו/או חברת הביטוח ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל חבות בגין נזק שעלול להיגרם עקב תקלות ופגמים בפלטפורמת האתר או התוכנה המפעילה אותו או בגין הפסקת השירות או נזקים לשרתי האתר. ייתכן כי מעת לעת, ייפלו שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים בתוכן האתר ובמידע המופיע בו. אנו ב-RDI עושים כל שביכולתנו כדי להבטיח שהתוכן שיהיה זמין לך באתר יהיה באיכות הגבוהה ביותר, שלם ומדויק ככל הניתן. עם זאת, אם חרף כל מאמצינו יחולו אי אילו שיבושים בתוכן, האתר ו/או מפעיליו ו/או חברת הביטוח לא יישאו בכל חבות בגין הנזקים שייגרמו כתוצאה מכך.

  2.5 האתר ו/או מפעיליו ו/או חברת הביטוח ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל מידע שיימצא על ידך בגישה לאתר חיצוני, לרבות אתרים שקושרו מהאתר ולא יישאו בכל חבות בגין כל נזק שיגרם עקב הסתמכות על מידע זה או כל שימוש בו.

  2.6 ככל שיעלו סתירות בין המידע המופיע ו/או מתקבל במהלך השימוש באתר ובין המידע שיתקבל על ידך ממשרדי חברת הביטוח, יגברו המידעים  ממשרדי החברה. החברה לא תישא בכל חבות בגין הפסדים ו/או נזקים שעשויים להיגרם כתוצאה מהסתירה האמורה.

  2.7 עליך מוטלת האחריות הבלעדית על כלל השימושים באתר ותוצאות השימוש בו. מפעילי האתר ו/או חברת הביטוח לא יישאו בכל חבות הפסדים ו/או נזקים העלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.

  כללי

  אנו מפעילי האתר שומרים על הזכות לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת ולשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכלל תנאי שימוש אלו וכפועל יוצא מכך, כל שינוי שייערך בתקנון זה יחול על כל שימוש שיבוצע על ידך באתר, לרבות ביצוע רכישות ומסירת מידע.

  אבטחת המידע

  האתר מכיל פתרונות אבטחת מידע המבוססים על טכנולוגיות אימות, הצפנה, קידוד וזיהוי על מנת לשמור על פרטיותך. אנו עושים כל שביכולתנו כדי להעמיד לרשותך אמצעי אבטחה מתקדמים ועדכניים כדי לאפשר לך לגלוש בבטחה ולבצע רכישות משתלמות בעוד המידע האישי שלך נותר שמור מכל משמר.

  כל המידע באתר מוצפן בפרוטוקול SSL ופתרונות הסליקה מאובטחים בהתאם לתקן PCI.

  כלי האבטחה

  א. אתר זה עושה שימוש בטכנולוגיית אבטחת מידע מתקדמת וסבירה התואמת את הכללים הנהוגים בפלטפורמות רכישה באינטרנט. אף על פי כן, הסיכון לחדירה למאגרי הנתונים של האתר תמיד קיים. ככל שהאתר נוקט בכלל אמצעי האבטחה הסבירים, לא יישא האתר בכל חבות בגין נזקים שנגרמו מפריצה אמורה או מהעברת פרטים אודותיך או כל מידע אחר שמסרת לצד שלישי כתוצאה מהפריצה. האחריות למניעת חדירת וירוסים למערכות ההפעלה שלך מוטלת עליך באופן בלעדי.

  ב. העברת כל פרט מידע, לרבות פרטי כרטיס האשראי תיעשה באמצעי האבטחה הסבירים ואנו מתחייבים כי לא ייעשה כל שימוש בפרטים אלו פרט לשימוש עבורו נמסרו. על אף האמור לעיל, ככל שיתרחשו אירועים הנובעים מכוח עליון ו/או אשר נמצאים מחוץ לתחום שליטתו של האתר, לא יישא האתר ו/או מי ממפעיליו בכל חבות בגין הפסדים או נזקים מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, לך או למי מטעמך כתוצאה מאובדן המידע או כל שימוש בו שלא כדין ושאינו מורשה.

  קניין רוחני

  א. כלל המידע בדפי ועמודי האתר הינו רכושו הבלעדי של בעלי האתר.

  ב. באתר זה תכנים ונתונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. בנוסף לכך, האתר מוגן כמכלול כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור לערוך כל שינוי, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, או כל חלק מהם.

  ג. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית

  באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם.

  תנאי רכישת ביטוח או שירות המוצע באתר

  1. רשאים לרכוש פוליסת ביטוח ו/או שירות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם

  כרטיס אשראי תקף.

  2. תקופת הביטוח

  2.1 תקופת הביטוח ו/או השירות מתחילה ומסתיימת במועדים הנקובים בדף הכיסוי הביטוחי .

  2.2 מועד רכישת הביטוח יחשב המועד שנרשם בשרתי האתר.

  2.3 האתר רשאי להסיר מהאתר על פי שיקול דעתו אפשרות רכישה של פוליסת ביטוח כזו או אחרת ו/או להוסיף אפשרות רכישה של פוליסות ביטוח אחרות ו/או מוצרים אחרים הקשורים באופן כזה או אחר לאופי האתר. הפוליסה תכנס לתוקף בכפוף לרישום באתר ולקבלת מספר סידורי ולאחר שחברת האשראי תאשר את התשלום.

  3. פוליסות הביטוח הזמינות לרכישה באתר

  3.1 פוליסות הביטוח הזמינות לרכישה באתר הינן מטעם הראל חברה לביטוח בע"מ הנושאת בכלל האחריות לסעיפי הפוליסה על כלל הוראותיה, תנאיה וסייגיה.

  3.2 עלות הפרמיות המופיעה בדפי המכירה נמסרה על ידי חברת הביטוח ונמצאת תחת אחריותה הבלעדית.

  4. רכישת פוליסת הביטוח

  4.1 במעמד רכישת פוליסת הביטוח, יהיה עליך להזין את פרטיך, ככל שאלו יתבקשו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי. לא ניתן לרכוש את הביטוח המבוקש ללא מסירת מלוא הפרטים הנדרשים.

  4.2 מסירת מידע שגוי או כוזב מהווה עבירה פלילית על פי חוק. האתר ו/או חברת הביטוח רשאים לנקוט בצעד משפטי כנגד מגיש המידע הכוזב. ככל שהוגשו פרטים חלקיים או כוזבים, רשאים האתר ו/או חברת הביטוח לבטל את רכישת הפוליסה.

  4.3 ככל שרכישת הביטוח נקלטה במערכת, ייועד לה מספר סידורי.

  4.4 לאחר ביצוע רכישת הביטוח , נבקש ממך להדפיס את דף הכיסוי הביטוחי.

  כמו כן, יהיה באפשרותך להדפיק את נוסח הפוליסה המלא.

  5. תנאי תשלום

  5.1 ככל שהמכירה תושלם בהצלחה, יחוייב סכום הפרמיה מכרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בהתאם לתקופת הביטוח שנרכשה מחברת הביטוח.

  5.2 סכום הפרמיות אינו כולל מע"מ, שכן מע"מ אינו חל על פוליסות ביטוח, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת.

  יובהר כי תוקף הביטוח יחול אך ורק לאחר שיתקבל על כך אישור ממערכת האתר כי הרכישה הושלמה וכי חברת האשראי אישרה את התשלום.

  6. ביטול הרכישה מטעמים טכניים

  6.1 האתר ו/או מפעילי האתר ו/או חברת הביטוח ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל חבות במישרין או בעקיפין לכל מקרה שבו לא תתקבל רכישת הביטוח עקב כל בעיה טכנית שתמנע ממך ו/או מי מטעמך לרכוש את הפוליסה דרך האתר.

  6.2 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

  7. ביטול הביטוח

  7.1 ניתן לבטל בכל עת את הזמנת הפוליסה בתהליך הרכישה על ידי יציאה מהמערכת. ככל שפרטיך טרם מולאו ואושרו ופרטי כרטיס האשראי לא הוזנו בתהליך אישור הרכישה, העסקה לא תאושר.

  7.2 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

  8. הדין החל

  הדין החל על תקנון זה, יהיה הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה

  לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד .

  9. פרטי התקשרות

  לקבלת מענה על כל שאלה ולבירורים אודות סעיפי תקנון זה, אנו מזמינים אותך לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות שלנו בשעות הפעילות:

  ימים א׳-ה׳ משעה 09:00 עד 16:00

  באמצעי ההתקשרות להלן:

  טל: 03-6395662

  דוא״ל: dana@rephaelins.co.il

  כתובתנו: ילדי טהרן 10, ראשון לציון (מתחם ריג׳ס)